Epilepsie

Epilepsie is een vervelende aandoening, waarvoor vaak medicinale behandeling nodig is. Er zijn twee soorten van epilepsie: primaire en secundaire epilepsie. Hieronder leggen we het verschil uit.

Oorzaken van epilepsie 
Primaire epilepsie- Openbaart zich vaak op jonge leeftijd
- Rashonden (vb. Border Collie)
- Vaak wordt geen onderliggende oorzaak gevonden
- Vaak levenslang aanwezig
Secundaire epilepsie- Dieren van middelbare tot oudere leeftijd
- Epilepsie heeft een onderliggende oorzaak: ontsteking van de hersenen, hersentumoren, aangeboren hersenafwijkingen, lever- of nierproblemen, een te laag glucose gehalte of een te laag calciumgehalte in het bloed, etc.

Om de oorzaak van de epileptische aanvallen te vinden, zal de dierenarts verder onderzoek doen. Bij ons in de praktijk kan een volledig bloedonderzoek gebeuren. Vaak heeft u de uitslag daarvan al binnen een dag. Ook kunnen onze dierenartsen een echo van de buik maken, om te zien of daar afwijkingen uitkomen. Indien nodig zal de dierenarts verwijzen naar een Specialist neurologie, om aldaar eventueel een punctie van het ruggenmerg vocht of een MRI-scan te laten uitvoeren.

Indien nodig, zal in overleg met de dierenarts een behandeling opgesteld worden voor uw dier. Elk dier is uniek: een medicijn wat bij de een wel helpt, helpt mogelijk bij de ander niet.

Behandeling van epilepsie 
Stesolid (Diazepam) ampules Uitsluitend voor rectale toeding in geval van een epilepsie aanval thuis
Phenoral (Fenobartibal)- Tabletjes voor 2x daagse toediening
- 2x per jaar wordt de medicijnspiegel gecontroleerd met behulp van een bloedtest
Epikal (Kaliumbromide)Tabletjes voor 2x daagse toediening
Imepetoïne (Pexion)Tabletjes voor 2x daagse toediening

Tegenwoordig is er ook een handige epilepsie app: RVC Pet Epilepsy Tracker. Gratis te downloaden voor iPhone of Android. U kunt hierin onder meer een epilepsie dagboek bijhouden.

De Universiteit van Gent heeft ook een handige website met meer informatie betreft epilepsie.

Handige epilepsie app

Handige epilepsie app